Prospekt kotel ETKA

Teplovodní kotel na tuhá paliva ETKA LS31

Kotel ETKAVysoká účinnost při spalování předepsaného paliva, jednoduchá, nenáročná obsluha a údržba i způsob čištění teplosměnné plochy, to jsou charakteristické znaky kotlů ETKA. Ocelové teplovodní kotle ETKA-LS jsou konstruovány pro otop objektů s otopným systémem s otevřenou nebo tlakovou expanzní nádobou, samotížným nebo nuceným oběhem otopné vody s maximálním přetlakem 200kPa tj. 20m vodního sloupce. Předepsané palivo je hnědé uhlí zrnitosti ořech 1. Kotel využívá principu spodního odhořívání paliva se stoupajícím směrem odtahu spalin s teplosměnnou plochou v horní části kotle. Primární vzduch je regulován automaticky tepelným regulátorem. Sekundární vzduch je přiváděn přes přikládací dvířka a je regulovatelný. Teplosměnná plocha je přístupná samostatnými dvířky na čelní ploše kotle, což umožňuje snadné čištění výhřevné plochy. Kotle jsou standardně vybaveny vestavěným zařízením k odvodu přebytečného tepla pro ochranu kotle před přetopením.

Přednosti kotlů ETKA:

  • snadné čištění teplosměnné plochy
  • velký objem násypky
  • regulace výkonu pomocí tepelného regulátoru
  • integrované zařízení pro odvod přebytečného tepla
  • velký popelníkový prostor a objem popelníku
  • výklopná násypka pro snazší a čistější přikládání paliva
  • plynulé sesouvání paliva do ohniště
  • předpokládaná zvýšená životnost kotle - nedochází k shromažďování látek způsobujících korozi kotlového tělesa

Parametry kotle:

Jmenovitý výkon 30 kW
Účinnost kotle 77 %
Doba hoření při jm. výkonu 4 h.
Provozní tlak 0,2 Mpa
Teplota spalin při jm. výkonu 234 ºC
Rozsah regulace výstupní vody 60-90 ºC
Nejnižší teplota vstupní vody do kotle 66 ºC
Vstupní a výstupní příruba DN 2½
Provozní tah komínu 30 Pa
Průměr kouřovodu 160 mm
Vodní obsah kotle 61 dm³
Rozměr plnícího otvoru 380x220 mm
Objem palivové šachty 81 dm³
Hmotnost kotle 250 kg
Třída kotle 3